Investice a druhy investic

08.11.2015 14:08 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Investovat lze do nejrůznějších věcí. Nejlepší investice jsou do rodiny a dětí, i když … Pokud se však zamyslíme nad smyslem a účelem investování, tak jde většinou o vybudování bohatství, nebo jeho zajištění. Podle účelu investování si pak vybíráme také způsob investování a investiční horizont.

 

Investice do vybudování bohatství mají dlouhodobý investiční horizont, jehož cílem může být například vybudování portfolia dividendových akcií jako zajištění na důchod. Nebo může jít o použití již vybudovaného bohatství k zakoupení dluhopisů s vysokým výnosem, a tyto úrokové výnosy jsou použity jako vedlejší příjem k udržení a zajištění životní úrovně. Dalším důvodem k investicím může být zajištění proti ztrátě reálné hodnoty peněz inflací.

Hodně záleží na věku investora. Investoři v mladším věku mají dostatek času a mohou jít „do rizika“. To znamená do investic s nerovnoměrným a dlouhodobým investičním záměrem. Oproti tomu investoři před důchodem, nebo v důchodu se spoléhají na sice méně výnosné, ale hlavně méně rizikové investice.

Abychom získali přehled, do čeho všeho lze investovat, uvedeme si zde přehled základních možností.

 • Spoření
 • Dluhopisy
 • Akcie
 • Komodity
 • Bezpečné komodity - diamanty, drahokamy, zlato, stříbro
 • Forex
 • Reality
 • Umění, starožitnosti a sběratelské kolekce
 • Podnikání vlastní
 • Investice do podnikání
 • Správa kapitálu
 • Automatické obchodní systémy

 

Spoření

 • Výnos – 0,1 - 3% ročně
 • Likvidita – velmi vysoká
 • Časový horizont – libovolný
 • Investované množství kapitálu – libovolné
 • Riziko (ztráta) – velmi nízké

Pravidelné úložky, spořicí účty, stavební spoření je nejbezpečnější investicí. Úspory do výše 100 000 euro jsou v ČR pro případ krachu banky zajištěny státem. Nicméně výnosy obvykle ani nestačí na pokrytí inflace, případně jsou velmi malé. Kdo by chtěl žít ze spořících úroků, kdy výnos spořicích účtů je okolo 1 %, potřeboval by v současném prostředí mít na účtu 12 miliónů korun pro zajištění pravidelného měsíčního příjmu ve výši 10000 Kč.

 

Dluhopisy státní

 • Výnos – 0,1 – 3,5 % ročně
 • Likvidita – velká
 • Časový horizont – čím delší, tím vyšší úrok
 • Investované množství kapitálu – vysoké řádově miliony Kč
 • Riziko (ztráta) – podle ohodnocení (ratingu)

Alternativou ke spoření je nákup státních dluhopisů. Státní dluhopisy jsou považovány za bezpečnou, protože za výplatu ručí stát. Úrokové výnosy obvykle převyšují inflaci. Riziko zde ale existuje, např. řecké, či argentinské dluhopisy. Výše investovaného kapitálu je však vysoká, takže se nákupem vládních dluhopisů zabývají finanční instituce. Individuální investoři jen v omezené míře.

 

Dluhopisy podnikové (korporátní)

 • Výnos – 3 – 15 % ročně
 • Likvidita – velká
 • Časový horizont – čím delší, tím vyšší úrok
 • Investované množství kapitálu – čím menší, tím menší úrok, řádově od 10 000 Kč výš. Obvyklá výše nákupu slušného korporátního dluhopisu je okolo 0,5 milionu Kč.
 • Riziko (ztráta) – podle ohodnocení (ratingu)

Korporátní dluhopisy mají obvykle vyšší úroky, nicméně zde existuje i vyšší riziko toho, že emitent dluhopisu nebude schopen dostát svým závazkům. Toto riziko ohodnocují ratingové společnosti podle svých kritérií. Nejméně rizikové jsou dluhopisy s ratingem A, případně B.

 

Akcie

 • Výnos – 5-20% ročně
 • Likvidita – vysoká, podle počtu emitovaných akcií
 • Časový horizont – libovolný, podle investičního záměru
 • Investované množství kapitálu – vysoké, obvykle nad 100 000 Kč
 • Riziko – vysoké, akcie nemusí jen růst

U investování do akcií investoři obvykle očekávají růst jejich ceny a kapitálový výnos. Druhou strategií je nákup dividendových akcií a zajištění pravidelného dividendového výnosu. Případně něco mezi tím. Investiční horizont může být od několika dní až pro desetiletí. Pro růst kapitálu je vhodný investiční horizont okolo 3 a více let. Pro spekulativní investice řádově v týdnech až měsících. Riziko investice je v tom, že cena akcie může i klesat, ale protože se neobchoduje s finanční pákou (půjčkou), tak ztráta nebývá větší než 30 až 60 %. Nicméně se považuje za obvyklé ukončit obchody se ztrátou větší než 10 %. Sice panuje obecné přesvědčení, že i když cena akcií někdy propadne, obvykle se po nějaké době opět začne růst, nemusí to být vždy pravda. Ročně se na burze obmění (stáhne z oběhu, fůzuje, zkrachuje) okolo 10 % akciových společností. Spekulativní investice bývají založeny na technické analýze, dlouhodobé investice bývají založeny na fundamentální analýze.

 

Komodity

 • Výnos – 5-40% ročně
 • Likvidita – vysoká
 • Časový horizont – od několika dní do 1 roku
 • Investované množství kapitálu – vyšší, minimálně okolo 50 000 Kč a výš
 • Riziko – vyšší než u akcií, finanční páka 1:10 až 1:50

Investice do komodit jsou obvykle spekulativní. Spekulativní obchody jsou krátkodobé založené obvykle na technické analýze. Dlouhodobější obchody jsou založeny na sezónních vlivech a fundamentální analýze. Například cena benzínu bývá nejnižší v prosinci lednu, nejvyšší v červenci a srpnu. Cena zrnin se obvykle odvíjí od zemědělského cyklu. Cena vepřového od reprodukčního cyklu. Z vnějších vlivů má na cenu obvykle vliv sucha, neúrody, vývoj poptávky a další fundamentální vlivy. Vyšší riziko je dáno obchodováním s finanční pákou (půjčkou). Když máme finanční páku 1 : 10, tak to znamená, že pokles ceny komodity o 1 %, znamená ztrátu na účtu ve výši 10 %. Technicky to tedy znamená, že když chceme mít stejné riziko jako v případě akcií, musíme vstupovat do investice s 10 krát nižším kapitálem.

 

Diamanty, drahokamy, zlato, stříbro

 • Výnos – dlouhodobý výnos vyšší než inflace
 • Likvidita – velká
 • Časový horizont – dlouhodobé držení
 • Investované množství kapitálu – vysoké
 • Riziko – minimální z dlouhodobého hlediska

Investice do diamantů, zlata a stříbra se dají považovat za investice do uchování hodnoty. Obvykle se nejedná o spekulace na růst ceny. Zlato, stříbro i diamanty jsou směnitelné všude na světě a vzhledem ke své velikosti se dají lehce uchovávat na bezpečném místě. Zájem o uchování hodnoty vzrůstá v době nestability, když vzrůstají obavy z budoucího vývoje, nebo naopak v období prosperity, kdy „na to máme“. Tento vzrůst zájmu se pak promítá i v růstu ceny. U zlata a stříbra je za zdroj uchování hodnoty považován nákup mincí, nebo slitků – fyzický kov. Nákup akcií, ETF, nebo komoditních futures kontraktů (papírové zlato) je považován za spekulativní investice. Investice do fyzického zlata, stříbra a diamantů je náročné na odbornost, protože zde existuje riziko podvodů. Kupříkladu odlévané slitkové zlato by mělo mít na povrchu typický nepravidelný povrch, což se pozná pohledem přes zvětšovací lupu (obvykle stačí tiskařská lupa). K nákupu diamantů je lepší si přizvat odborníka. Diamanty musí mít extrémně vysoký lesk, neměly by být zažloutlé a pro uchování hodnoty nejlépe poslouží diamanty o velikosti 3 karátů a větší, protože se již téměř nenacházejí. Nicméně tato velikost odpovídá investici okolo 2 – 3 miliónů Kč.

 

Forex

 • Výnos – 30 ale také lze docílit i 100% ročně
 • Likvidita – neomezená (4 biliony USD/den)
 • Časový horizont – obvykle krátkodobé spekulativní obchody
 • Investované množství kapitálu – od 10 tisíc Kč, lze najít brokery s nabídkou 1 euro, 1 USD
 • Riziko – extrémně vysoké, obvyklá finanční páka 1:100 (může být vyšší)

Forex je vzhledem k výši finanční páky nejrizikovější investicí. Při velikosti finanční páky 1 : 100 pokles hodnoty měnového kurzu o 1 % znamená ztrátu ve výši 100 % na investičním účtu. Pokud chceme podstupovat stejné riziko jako v případě akcií, měli bychom vstupovat do obchodu se 100 krát nižší výší kapitálu (velikost investice / páka). Obchodování na forexu je extrémně náročné na psychologii investora. Během prvního roku obchodování přivede svůj účet na mizinu 90 % začátečníků. Oproti tomu lze na forexu realizovat vysoké zisky. Na forexu se obchoduje hlavně na základě technické analýzy a převážně jde o spekulativní obchody v délce trvání obvykle několik minut, až hodin (intradenní obchodování). Vzhledem k tomu, že existují tři světová obchodní centra – Tokio, Londýn a New York v různých časových pásmech, tak kurzy měn kolísají během dne v pravidelném rytmu tvořeném obchodními aktivitami jednotlivých obchodních seancí. Na tomto periodickém kolísání kurzů lze spekulativně vydělávat. Na forexovém trhu se obchodují měnové kurzy, ale lze také obchodovat některé komodity, nebo CFD komodit, akcií a futures kontraktů.

 

Reality

 • Výnos – různý, nerovnoměrný v čase
 • Likvidita – velmi malá
 • Časový horizont – obvykle dlouhodobý v řádu let až desetiletí
 • Investované množství kapitálu – velmi vysoké, obvykle od 1 miliónu Kč výš
 • Riziko – dlouhodobě extrémně nízké, svázáno s vnějšími ekonomickými podmínkami

Investice do realit slouží obvykle pro uchování hodnoty, případně je spojeno s osobním využíváním. Pro investice je o něco rizikovější, protože je spojeno s malou likviditou. Než prodáme nemovitost, tak to nějakou dobu trvá a nalézt kupce může být v době ekonomického propadu extrémně složité. Kromě toho nemovitost potřebuje údržbu a dohled, nájemce je třeba kontrolovat a je třeba mít vyřešen problém s pronajímáním. To přináší dodatečné náklady. Oproti tomu pořídit si hypotéku je v dnešní době extrémně nízkých úrokových sazeb výhodné a splácení hypotéky z nájmu bytu tvoří jeden z možných investičních scénářů.

 

Umění, starožitnosti, sběratelské kolekce, víno

 • Výnos – různý, nerovnoměrný v čase
 • Likvidita – velmi malá
 • Časový horizont – obvykle dlouhodobý
 • Investované množství kapitálu – různé
 • Riziko – dlouhodobě malé

Investovat lze i do dalších věcí, které uchovávají hodnotu. Například investice do obrazů jsou výhodné, pokud sběratel investuje do díla mrtvého umělce, protože existuje jen konečný počet jeho obrazů a dá se tedy očekávat, že jejich cena poroste. Problémem může být odhad toho, který umělec je v kurzu a do kterých obrazů investovat. Riziko je zde v požadavcích na vysokou odbornost a znalosti do čeho se vyplatí investovat. Na druhou stranu je to poměrně bezpečný způsob uchování hodnoty. Historické artefakty mají tendenci růst. Příkladem obdobného typu investice je nákup dobrého vína. Pokud se ročník vydaří, tak se nabídka postupně snižuje a cena lahví s dobrým vínem roste. Nevýhodou je obvykle nízká likvidita. Najít kupce dobrého vína, případně kupce prodávaného obrazu může trvat dlouho. Důležité je i načasování prodeje.

 

Vlastní podnikání

 • Výnos – 20 – 30 % ročně
 • Likvidita – malá
 • Časový horizont – dlouhodobý až celoživotní
 • Investované množství kapitálu – vysoké
 • Riziko – vysoké

Jednou z mnoha možností je investice do vlastního podnikání. Riziko je vysoké, protože je nejenom třeba dobrý podnikatelský projekt, ale musí se potkat s poptávkou. Podnikání je náročné na odbornost. Úspěšný člověk v jednom oboru může zcela fatálně selhat v jiném. Přínosem je finanční nezávislost a seberealizace, pokud ovšem vše funguje.

 

Investice do podnikání

 • Výnos – stejný jako v podnikání, nemusí být rovnoměrný, větší zisk se realizuje obvykle prodejem podílu ve společnosti
 • Likvidita – malá
 • Časový horizont – střednědobý až dlouhodobý
 • Investované množství kapitálu – středně vysoké až vysoké
 • Riziko – nižší než v případě vlastního podnikání

Pokud nechceme sami podnikat, můžeme investovat do podnikání někoho jiného. Tím se nemyslí investice prostřednictvím akcií, ale přímý investiční podíl v nějaké firmě. Můžeme se stát podílníky ve společnosti a podílet se na podnikání, nebo jen poskytnout kapitál a podílet se na zisku společnosti podle výše vloženého kapitálu. Můžeme vstoupit do nově zakládané společnosti s dobrým nápadem jako „andělský investor“. To je investor, který poskytne prvotní kapitál. Andělský investor může realizovat zisk prodejem svého podílu fondu rizikového kapitálu (venture invest), obvykle po zhruba třech letech. V tomto období vstupují fondy rizikového kapitálu do začínajících společností (start up) a nakupují podíly. Poté prodávají své investice do rukou růstového kapitálu (private equity), který drží podíl ve společnosti obvykle do doby, než společnost vstoupí na burzu. Investice do fondů rizikového kapitálu a růstového kapitálu je velmi zisková. Zhodnocení investice v případě úspěšné firmy od jejího založení činí až 20 000 %. Na druhou stranu odhadnout, která společnost bude úspěšná lze stěží, takže fondy rizikového kapitálu investují do velkého počtu začínajících společností. Výnos bývá od 7 % ročně, když se nedaří až po 40 % ročně, když se daří. Výnosy jsou však velmi nerovnoměrné, protože hlavní zisk plyne z prodeje podílu ve společnosti. Investiční horizont je také velmi dlouhý, obvykle okolo 10 až 15 let.

 

Správa kapitálu

 • Výnos – o něco lepší, než u spoření, závisí na dovednostech managementu
 • Likvidita – velká
 • Časový horizont – střednědobý až dlouhodobý
 • Investované množství kapitálu – od pravidelných úložek až k jednorázové investici
 • Riziko – nižší než v případě vlastního obchodování

Pokud nechceme sami obchodovat, nebo zhodnocovat svůj kapitál, můžeme si ho nechat spravovat. Nejobvyklejší je kolektivní investování prostřednictvím akciových fondů. Do fondu posíláme měsíčně menší částku a zvyšujeme si podíl investice. Správce fondu potom dle svého uvážení investuje na kapitálovém trhu podle zaměření fondu, jeho rizikovosti a očekávaného výnosu. Akciové fondy tohoto typu obvykle zakládají finanční ústavy, spořitelny, pojišťovny, banky. Výnos je obvykle o něco vyšší, než v případě spoření, ale za správu kapitálu si společnosti mohou účtovat roční náklady, vstup i výstup může být zatížen poplatkem. Větší množství kapitálu můžeme svěřit některé z finančních společností, například do hedgeových fondů, nebo do dalších akciových, komoditních a třeba i dluhopisových fondů. U větších investic lze u finanční instituce obvykle domluvit individuální správu portfolia.

 

Automatické obchodní systémy

 • Výnos – různý, obvykle od 5 do 30 %
 • Likvidita – velká
 • Časový horizont – střednědobý
 • Investované množství kapitálu – střední až veliké
 • Riziko – nižší než v případě vlastního obchodování, záleží na tvůrci algoritmu

V poslední době se rozšiřuje nabídka obchodování pomocí automatických obchodních systémů. Investor nakoupí AOS, což je program, který na základě vyhodnocení vnitřních podmínek provádí obchodování. AOS mohou být jednorázově zaplacené černé skřínky, které něco provádějí a o co jde, ví jenom tvůrce. Pokud nejsou AOS soustavně vyvíjeny a pravidelně vylepšovány, tak obchodní pravidla v černé skříňce po určitém čase přestávají fungovat a generují ztrátu. Na druhou stranu, pokud investor získá AOS, který je pravidelně udržován a má za sebou prokazatelnou úspěšnou historii, může být investice do těchto AOS velmi výnosná.


Podobná témata
komodity, diamanty, dluhopisy, spoření, drahé kovy, umění, starožitnosti, automatické obchodní systémy, nemovitosti, forex, akcie

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační foto

Sázejte na cenový pohyb akcií Netflix, Amazon, a dalších

12.01.2017 15:25 | Diskuze

Pokud zrovna nevíme, jakým směrem se vydá cena akcie, můžeme použít techniku označovanou jako „straddle“, která spočívá v tom, že zadáte dva čekající příkazy jeden na růst a druhý na pokles okolo aktuální ceny. Pokud se jeden z nich aktivuje, ten druhý je zrušen. Nebo můžeme ke stejnému účelu použít opce.

Jak na forex obchodování

18.11.2016 15:10 | Diskuze

Deset doporučení, které byste měli znát, pokud se chcete vyhnout těm největším rizikům na forexu.

Fondy kvalifikovaných investorů – dostupnější a stále populárnější

15.11.2016 15:37 | Diskuze

Nemovitosti byly a vždy budou oblíbenou součástí investičního portfolia, a to i díky své odolnosti vůči výkyvům na kapitálovém trhu i inflaci. Ne nadarmo se říká, že je nemovitost uchovatelem hodnoty.

Jak koupit akcie?

14.11.2016 15:21 | Diskuze

Desatero technické analýzy pro začátečníky aneb jak obchodovat na burze.

P2P půjčky, o co vlastně jde?

21.10.2016 12:11 | Diskuze

Portály provozující P2P (peer-to-peer) půjčky umožňují propojení dlužníků a věřitelů bez účasti banky jakožto prostředníka, takové lidové půjčky. Dle teorie se díky neúčasti banky sníží celkové náklady, poněvadž není potřeba pokrýt výdaje na velké množství zaměstnanců, nájem prostor apod., jelikož v drtivé většině je P2P tržiště provozováno online.

Jak koupit akcie. Průvodce začátečníka

17.10.2016 14:11 | Diskuze

Koupit akcie je snadné, ovšem vydělávání peněz na akciích zas tak jednoduché není. Nabízíme pět jednoduchých kroků, jak koupit akcie, resp. jak obchodovat na burze, i když jste to nikdy nedělali.Čti více

Investiční doporučení pro akcie Rio Tinto, Glencore a BHP Billiton podle analytiků Goldman Sachs

Analytici Goldman Sachs se ve své aktuální výzkumné zprávě zaměřili na akcie těžebních společnosti Rio Tinto, Glencore a BHP Billiton.

Mario Draghi očekává zotavení globálních trhů

Šéf Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi dnes uvedl, že očekává zotavení na globálních trzích, ovšem větší růst eurozóny by mohlo omezit pomalejší zavádění ekonomických reforem.

Parita na měnovém páru EUR/USD se zatím nekoná, tvrdí forex analytici

S novým začátkem roku se znovu objevují hlasy, které předpovídají na páru EUR/USD brzké dosažení parity, poslední makroekonomické ukazatele z USA a eurozóny nám však podávají jiný obrázek. Forex obchodníci si na další výrazné oslabení eura budou muset počkat.

Cena ropy roste po zpřesnění odhadů IEA o těžbě za poslední měsíce roku 2016

Cena ropy se dnes vzpamatovala z předchozího poklesu poté, co Mezinárodní energetická agentura (IEA) uvedla, že podmínky na trhu s ropou se zpřísňovaly ještě před dohodou organizace OPEC o omezení těžby ropy.

Ilustrační foto

Mezinárodní agentura pro energii očekává vyšší růst poptávky po ropě, cena ropy by měla jít nahoru

Světový trh s ropou se pomalu stává napjatější, protože poptávka roste a investoři čekají, zda se naplní slíbené snížení těžby, na kterém se dohodl ropný kartel OPEC a další producenti.

Ilustrační obrázek

Světové ekonomické fórum v Davosu. Místo, kde se hledá řešení potíží, nebo jen skupinová terapie pro globální elity?

Tak jako každý rok se i letos v lednu ve švýcarském Davosu schází politická, obchodní a intelektuální elita, aby diskutovala nad výzvami, kterým svět aktuálně čelí. Jaký je skutečný význam a dopady tohoto setkání, ke kterému se obrací pozornost světových médií?

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.