Jak obchodovat opce

Opce je právo zakoupit akcii v určitém čase na předem stanovené ceně.

Jen málo obchodních pojmů je tak neuchopitelných a nevysvětlitelných jako opce. Je to právo zakoupit akcii v určitém čase na stanovené ceně. Je to právo, nikoli povinnost. Co je na tom tak zvláštního? No tak mám právo koupit akcii a co? Proč je kolem toho tolik povyku?

Hlavním důvodem k povyku je na co se nejčastěji zapomíná. Opce něco stojí. Právo k nákupu akcie na předem stanovené ceně musíte zaplatit. A právě cena opce vnáší do toho všeho nejvíc povyku. A taky nejvíc možností...více

Obecné principy opcí | Nákup a prodej opcí | Slovník opčních pojmů | Rozbor a popis opčních strategií | Poměr put a call opcí

Ostatní témata

 

Opce

Ilustrační foto

ECB dnes ponechá nastavení měnové politiky nezměněné

ECB dnes zdůrazní rizika vyššího růstu pro H1 17. Udrží si ale holubičí tón a nastavení měnové politiky ponechá nezměněné.


Otestuj se! Co víš o opcích? 

Jsi nebo ?

Prodávající prodejní opce (put opce):

a) Očekává stabilní nebo klesající kurz podkladového aktiva.
b) Očekává pokles kurzu podkladového aktiva.
c) Očekává vzestup kurzu podkladového aktiva.
d) Očekává vysokou volatilitu podkladového aktiva.

Celková úspěšnost splnění tohoto testu: 17%
3% uživatelů odpovědělo správně 10 otázek, 3% odpovědělo správně 9 otázek, 11% odpovědělo správně 8 otázek.


Související články
Ilustrační foto

Sázejte na cenový pohyb akcií Netflix, Amazon, a dalších

Pokud zrovna nevíme, jakým směrem se vydá cena akcie, můžeme použít techniku označovanou jako „straddle“, která spočívá v tom, že zadáte dva čekající příkazy jeden na růst a druhý na pokles okolo aktuální ceny. Pokud se jeden z nich aktivuje, ten druhý je zrušen. Nebo můžeme ke stejnému účelu použít opce.

Jak na investice do komodit. Nejlepší obchodní platformy pro začátečníky

Pokud Vás jako obchodníka lákají komodity, máte na výběr mezi celou řadou online obchodních platforem. Pojďme se společně seznámit s několika z nich.

Volatilita a opce

Všichni kdo obchodují s opcemi, obchodují s volatilitou, ať už si to uvědomují, nebo ne. Volatilita je klíčovým faktorem jak v ocenění opce, tak ve výnosnosti jakéhokoli opčního kontraktu. Pokud chceme úspěšně obchodovat s opcemi, je tedy nanejvýš důležité volatilitě porozumět.

Opční strategie

Zatím jsme se zabývali jednotlivými call a put opcemi a jejich nákupem a prodejem. To umožňuje vydělávat, když akcie jen klesá, nebo jen roste. Někdy však chceme opcemi vydělávat, nebo ochránit investici i v případě, že se cena podkladového média pohybuje stranou, nebo se chceme ochránit jak proti nečekanému růstu a zároveň proti nečekanému pádu. K tomu slouží strategie nákupu většího počtu opcí, tak prodeje (vypsání) většího počtu opcí najednou. Tímto způsobem můžeme vybudovat nejrůznější strategie.

Poměr put a call opcí (Put-Call Ratio)

Než se začneme zabývat poměrem put a call opcí, tak si nejprve připomeneme, co to ty opce jsou. Opce je právo, nikoli povinnost nakoupit podkladové médium (akcii, futures kontrakt, měnu) na předem stanovené ceně. Pokud je cena níž, než je současná cena, používá se k tomu nákup put opcí, pokud je cena výš, než současná cena, používá se k tomu call opce.

Z tohoto popisu je zřejmé, že pokud je nakoupeno víc call opcí, než put opcí, investoři očekávají růst cen, pokud je nakoupeno víc put opcí, investoři očekávají pokles cen.

Poměr put a call opcí je tedy ukazatelem sentimentu trhu. Vyjadřuje zhruba, jaké očekávání ohledně budoucího vývoje cen investoři mají. Zároveň, pokud se očekávání příliš vychýlí na některou stranu, dá se odhadovat, že je v takovém případě trh přeprodaný, nebo překoupený a lze spekulovat, že vývoj v příslušném směru brzo skončí.

Poměr put/call tedy dává investorům možnost odhadu toho, co se na trhu děje.

Investoři obchodující podle techniky používají poměr put/call opcí již léta jako indikátor směru trhu. Nejdůležitější jsou zde náhlé změny ve velikosti poměru. Vždy, když se objeví náhlá změna, indikuje to změnu tržního sentimentu. Tím, že se investoři dokáží dostat do trhu dřív, než přijde vlna zájmu od davu, dostávají se dříve do zisku, protože nakupují za nižší ceny.  

Poměr put/call opcí je poměrně velmi oblíbený, protože dobře vystihuje sentiment (náladu) trhu. Vypočítá se vydělením počtu obchodovaných call opcí počtem obchodovaných put opcí. Když tento poměr roste, znamená to, že investoři nakupují víc put opcí než call opcí. To naznačuje, že investoři začínají zajišťovat svá akciová portfolia, proti poklesu a výprodeji. Dá se tedy očekávat, že v brzké době začne trh klesat.

Proč bychom tedy měli růstu poměru put/call věnovat pozornost? Rostoucí číslo znamená, že investoři se začínají poohlížet po nástrojích, které zajistí jejich akcie v případě, že by začaly klesat. Put opce je takovým nástrojem. Vzhledem k tomu, že je počet put opcí umístěn v čitateli, projevuje se vyšší počet prodaných put opcí rostoucím poměrem. Stejně tak když se začne snižovat počet call opcí, které jsou umístěny ve jmenovateli, má to za následek růst celého poměru. (Stejný počet put opcí dělený menším množstvím se projeví růstem poměru). Z obou těchto příčin je zřejmé, že trh začíná tlumit svůj rostoucí výhled.

Poměr put/call je používán obchodníky, jako předstihový indikátor, který jim dovoluje jít proti davu. Když dostáhne poměr relativně extrémní úrovně, je to známka pro změnu směru trhu. Mnoho investorů při extrémních hodnotách poměru put/call uvažuje asi takto. Zvýšení put opcí a snížení call opcí je předzvěstí, že momentální klesající výhled brzo odezní a začnou opět nákupy. Také obchodníci, kteří spekulovali na pokles, začnou zavírat své pozice, což znamená nákupy na uzavření pozic.

Neexistuje žádné správně číslo u poměru put/call, které by indikovalo vrchol, nebo dno. Pokud nastane špička, nebo propad, je třeba to zhodnotit podle situace. Obchodníci by se měli orientovat podle historického vývoje a podle toho, že se hodnota dostane mimo obvyklé úrovně.

Vlastní výroba poměru put/call je v tabulkovém kalkulátoru velmi jednoduchá. Data put a call opcí lze získat z různých zdrojů, ale obvykle se doporučuje získat informace přímo z burzovního portálu Chicago Board Options Exchange (CBOE).

I když je mnoho obchodníků dobře obeznámeno s tím, že opce poskytují možnost ovládat pomocí pákového efektu zhruba desetkrát větší kapitál, s tím, že opce mají také prediktivní schopnost, naopak mnoho obchodníků seznámeno není. Opce se však také dají mimo jiné využít jako nástroj na předpovídání trhu. Sledováním denních a týdenních objemů opcí z poměru put/call můžeme získat dobrý odhad chování obchodníků. Příliš vysoký objem put opcí obvykle indikuje, že propad končí. Stejně tak příliš vysoký objem call opcí indikuje, že vrchol trhu se blíží.

 

Sázka proti davu

Je poměrně známé, že obchodníci s opcemi nepatří mezi ty nejúspěšnější. Platí to zvláště o těch, kteří opce nakupují. Pro představu, obchodníci nakupující opce ztrácí v 90 % případů. Samozřejmě, že zde existuje 10 % obchodníků, kterým to jde. Nebylo by však výhodné obchodovat proti zbytku, kterému to nejde? Předstihový sentiment poměru put/call ilustruje, že se vyplácí sázet proti davu, který nakupuje opce.

Když na přelomu let 1999 a 2000 vstupovali obchodníci do nového tisíciletí, nakupovali opce prudce rostoucího internetového trhu, jak šílení. I když byly hodnoty put/call hluboko pod svými obvyklými hodnotami indikujícími prodej, šli si nakupující obchodníci za vidinou svého zisku, jak ovce na porážku. Všichni víme, jak to skončilo. Internetová bublina praskla a trh se zřítil.

Jak se stává vždy, když trhy příliš vzrostou, nebo příliš propadnou, nastává vhodná doba pro změnu směru. Naneštěstí jsou davy obchodníků natolik zahlceny euforií z růstu, že si toho nikdo nevšimne. Když jsou skoro všichni potencionální kupující v trhu, tak se počty nově nakupujících musí zákonitě snižovat. Mnozí obchodníci spekulující na růst mají vyděláno a začínají přemýšlet o realizaci zisků. Na druhou stranu zde číhá množství spekulujících na pokles, kteří jsou připraveni při prvním závanu výběru zisků vstoupit do pozic na short a prodávat. Pro vystižení sentimentu trhu se tedy poměr put/call jeví jako velmi vhodný, protože dobře indikuje oblasti přeprodanosti (přílišný pokles) a překoupenosti (přílišný růst).

V tomto osmiletém grafu denních put/call hodnot vidíme, že nárůst poměru, je svázán s poklesem indexu S&P 500. První elipsa označuje vývoj během finanční krize, druhá pokles během roku 2011 a poslední elipsa ukazuje nárůst put/call hodnot při poklesu v roce 2014. I když je to hrubý pohled, dává nám poměrně jasnou představu o tom, jakou má sledování tohoto snadno dostupného poměru prediktivní schopnost.

 

Put/Call data z CBOE

Pohled dovnitř trhu nám dává představu, co se na trhu právě děje a kam se pravděpodobně bude trh ubírat. Když nakoupí spekulující na růst příliš call opcí, bude poměr put/call malý. Když nakoupí spekulující na pokles příliš put opcí, bude poměr put/call veliký.

Aby to nebylo tak jednoduché, tak můžeme na CBOE nalézt tři poměry put/call opcí.

Prvním je poměr opcí nakoupených na jednotlivé akcie. Každá opce, která se týká jednotlivé akcie je připsána do tohoto seznamu (Equity put/call ratio). http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/totalpc.csv

Další možností je poměr opcí zakoupených na akciové indexy. Každá opce, která se týká nějakého akciového indexu je připsána do tohoto seznamu (Index put/cal ratio). http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/indexpc.csv

Poslední možností je celkový počet opcí vzniklý součtem akciových a indexových opcí (Total put/cal ratio). http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/totalpc.csv

Pohledem do následující tabulky se můžeme přesvědčit, že čísla se v jednotlivých případech liší a to i poměrně výrazně.

 

                                PRODUCT: EQUITY                                      EXCHANGE: CBOE

DATE                     CALL                       PUT                            TOTAL                 P/C Ratio

20.11.2014          1156174                 631602                      1787776              0,55

 

                                PRODUCT:INDEX                                          EXCHANGE: CBOE          

DATE                     CALL                       PUT                            TOTAL                 P/C Ratio index

20.11.2014          548870                   836393                      1385263              1,52

 

                         PRODUCT: TOTAL                                 EXCHANGE: CBOE

DATE                     CALLS                     PUTS                         TOTAL                 P/C Ratio

20.11.2014          2079509                 2004587                    4084096              0,96

 

Jaké jsou základní charakteristiky jednotlivých poměrů put/call?

Akciové opce vyjadřují většinou zájem jednotlivých investorů. Pokud mají pocit, že trh poroste, nakupují call opce, pokud mají pocit, že trh bude klesat, nakupují put opce. Dalo by se tedy jednoduše orientovat podle tohoto poměru. Na druhou stranu se opční obchodníci častěji mýlí, takže jejich sledování nemusí být směrodatné.

Indexové opce jsou mnohem volatilnější a neposkytují tak čitelný obraz. Je to dáno tím, že indexové opce používají často manažeři akciových portfolií ke svému zajištění. Nákupy těchto zajišťovacích opcí tedy zkreslují indexový poměr put/call. Na druhou stranu se dá předpokládat, že profesionální obchodníci mají lepší přehled o vývoji trhu, takže sledování indexového poměru by mohlo přinést lepší odhad.

Následující graf ukazuje, jak se liší akciový a indexový poměr put/call v průběhu minulých osmi let.

Pokud se investor nechce zatěžovat rozhodováním, který poměr put/call zvolí, existuje zde stále možnost, že se bude orientovat podle celkového poměru (total put/call ratio). Celkový poměr zprůměruje výsledky a i přesto poskytuje použitelné výsledky, jak je vidět v úplně prvním grafu s vloženým průběhem indexu S&P 500.

Pro ty, kdo chtějí vidět na vlastní oči, jak se liší celkový poměr vzhledem k akciovému, nebo indexovému poměru put/call jsou přiloženy následující grafy.

 

Způsoby zobrazování poměru put/call.

Existuje mnoho různých způsobů, jak zkonstruovat poměr put/call. Denní grafy za delší období působí spíš jako rozsypaný čaj a nejsou zrovna známkou přehlednosti. Pro delší časové rámce je vhodnější vykreslení týdenních dat, případně ještě prohnaných nějakým klouzavým průměrem, aby se zahladil šum.

Pro své úvahy potřebujeme znát obvyklé hodnoty poměru a také minimální a maximální hodnoty poměru put/call. Z konfrontace s chováním celkového trhu pak můžeme získat lepší podklady pro své rozhodování.

Na následujících grafech jsou použita týdenní data vyhlazená měsíčním klouzavým průměrem spolu s vývojem indesu S&P 500. Aby bylo vidět rozdíly mezi jednotlivými poměry put/call, ukážeme si všechny tři grafy.

Všechny tři poměry put/call nám dávají dobrou představu o tom, kdy je trh na svém lokálním vrcholu a kdy očekává propad. Samozřejmě, v trzích není nic zaručeno, tedy je třeba sledovat víc zdrojů, aby měl investor jistotu, že vrcholu, nebo propadu bylo již dosaženo. Vždy je třeba mít nějaké jiné potvrzení. Nicméně i bez toho nám dává poměr put/call informaci, co lze od trhu očekávat ze střednědobého výhledu.

Ještě jednu informaci můžeme dostat ze znalosti počtů put a call opcí. Když sečteme put a call opce dohromady dostaneme jejich denní objemy. Při vynesení do grafu místo obchodního objemu můžeme vidět aktivitu v opcích a odpovídající reakci trhu. Vždy, když je nějaké vzepětí v objemu opcí, tak se v trhu něco zajímavého děje. Něco, o čem bychom měli raději vědět. A pokud nevíme co se děje, měl by nás náhlý vzestup celkového opčního objemu vybudit z letargie.

 

Závěr

Indexové opce mají historicky sklon k větším nákupům. Je to kvůli tomu, že portfolio manažeři se zajišťují nákupem indexových put opcí, a tím chrání svá portfolia. Z toho také vyplývá, že celkový poměr put/call není ideálním indikátorem, protože je v něm obsažen objem ze zajišťovacích nákupů. Připomeňme si, že hlavní význam poměru put/call je v jeho prediktivní schopnosti a v sázce proti davu. Dav se častěji ve svém odhadu mýlí. Put/call poměr je vhodné zkombinovat s některým dalším indikátorem sentimentu trhu.

Stejně jako ostatní indikátory je nejlepší pracovat s nimi soustavně a dokonale je poznat. I když se poměr put/call nedá mechanicky používat k prodejním a nákupním signálům, vymezuje poměr put/call dobře oblasti překoupenosti a přeprodanosti thru. Sledování tohoto poměru by tedy mělo být ve výbavě každého akciového obchodníka.

 

Slovník opčních pojmů

 

Strike price

realizační cena, je v podstatě cena, která aktivuje opci. Když je strike cena = 20 a podkladová akcie dosáhne ceny 20, začíná mít smysl s akcií něco dělat.

 

Doba expirace

je doba, po kterou zůstává opce v platnosti

 

Call opce

je opce pro typ obchodů na long

 

Put opce

je opce pro typ obchodů na short

 

Premium

je cena, kterou musíme za opci zaplatit, nebo cena, kterou obdržíme v případě, že opci prodáme (=vypíšeme)

 

OTM

out of the money = mimo peníze. V případě put opce je cena podkladového média nad strike price, v případě call opce je cena pod strike price.

 

ITM

in the money = v penězích. V případě put opce je cena podkladového média pod strike price, v případě call opce je cena nad strike price.

 

ATM

at the money = přesně na strike ceně. Cena podkladového média dosáhla přesně strike ceny.

 

Vnitřní a časová hodnota opce

Cena opce má dvě složky.

Vnitřní hodnota opce je cena, která odpovídá tomu, jak daleko, je cena od realizační ceny (strike). Čím je cena dál, tím je opce levnější, protože pravděpodobnost, že by během doby expirace cena podkladového média došla k realizační ceně je malá.

Časová složka opce vyjadřuje, jak se mění cena opce v průběhu expirační doby. Čím víc se blíží konec expirace, tím je opce levnější. S blížící se dobou expirace cena opce (premium) klesá.

Výsledná cena opce zahrnuje obě tyto složky. Časová složka ceny je hlavní lákadlo pro obchodníky, kteří vypisují (prodávají) opce. Spoléhají se na to, že expirační doba opce vyprší dřív, než se cena podkladového média dostane do peněz (in the money = ITM) a na kontě jim zůstane nákupní cena opce (premium). Obchodníci kteří opce nakupují, naopak spoléhají na to, že se tak nestane.

Ještě jednou. Vnitřní část opční ceny je tedy hodnota, která je „v penězích“ (ITM). Druhou část, časovou hodnotu opce můžeme vyjádřit, když od opční ceny odečteme vnitřní hodnotu opce podle vzorce:

Opční cena – vnitřní hodnota = časová hodnota

Časová hodnota opce představuje odměnu za uplatnění opce od doby vypsání až do expirace opce. Časová hodnota klesá v průběhu času a v den expirace se rovná nule.

Určení ceny opce bylo složité do té doby, než byl vynalezen vzorec pro oceňování opcí, známý jako Black-Scholes model. Black a Scholes uveřejnili poprvé tento model v roce 1973, poté ho Scholes rozpracoval společně s Mertonem. Jedná se o jednoduchý matematický vzorec určující pravděpodobnost z rozložení gaussovy křivky za který dostal Scholes společně s Mertonem Nobelovu cenu za ekonomii.

Na cenu teoretické hodnoty opce má vliv několik faktoru:

  1. Cena akcie
  2. Realizační cena (strike)
  3. Velikost úrokových sazeb
  4. Volatilita akcie
  5. Čas zbývající do expirace
  6. Výše vyplácených dividend

Pokud cena akcií roste, cena call opcí roste, cena put opcí klesá a obráceně. Pokud cena akcií klesá cena put opcí roste, cena call opcí klesá.

Vliv strike ceny je v tom, že když bude strike cena nižší, větší hodnotu bude mít call opce, pro put opci ve stejné strike ceně to znamená nižší hodnotu. Když bude strike cena vyšší, tak call opce budou mít nižší hodnotu. Vyšší cena pro put opci znamená vyšší hodnotu.

Když úrokové sazby rostou, tak rostou i hodnoty call opcí a klesají hodnoty put opcí. Vliv úrokové míry je však malý.

Na cenu opce má také vliv volatilita. Vyšší volatilita znamená, že se cena akcie může dostat do peněz s vyšší pravděpodobností. Když volatilita roste, roste i cena opcí. Historická volatilita označuje, jak se měnila volatilita v minulosti. Obvykle se počítá jako standardní odchylka a označuje se jako statistická volatilita. Pro odhad ceny však pracujeme s odhadem volatility v budoucnu, která se označuje jako implikovaná volatilita. Tu není možno zjistit přesně, ale lze ji odhadovat.

Časová hodnota opce se se zkracujícím se časem do vypršení opce snižuje. Hodnota opce tak klesá. Největší pokles časové hodnoty opce nastává před blížící se expirací.

Sledováním ceny opce v průběhu její životnosti si můžeme udělat představu o tom, co cenu ovlivňuje. Když se vytrácí časová hodnota, zůstává jen vnitřní hodnota opce a ta záleží na tom, jestli je opce v penězích (ITM), nebo mimo peníze (OTM). Čas pracuje ve prospěch vypisovatele opcí, to je toho, kdo opci prodává.

 

Řecká písmena

Citlivost ceny opce na vnější vlivy je vyjadřována pomocí řeckých písmen.

Delta

Ukazatel měří, jak se změní cena opce, když se změní cena podkladového média. Pro put opce je delta záporná, pro call opce je kladná. Interval je od 0 do 1 v obdou případech. Pro opce, které se blíží ITM se delta blíží 1 (100 %), pro OTM se blíží 0 (0 %), pro opce přesně v penězích (ATM) je delta 0,5 (50 %).

Když cena podkladového média vzroste o 1 dolar, pak hodnota opce ATM vzroste o 0,5 dolaru.

Gamma

Ukazatel gamma vyjadřuje rychlost, s jakou se mění delta, když se změní cena podkladového média o jeden bod. Když se opce nachází ATM tak je gamma vysoká. Opce ITM a OTM mají rychlost změny nízkou.

Théta

Ukazatel théta měří časový rozpad ceny opce. Je to denní pokles dolarové hodnoty v důsledku časového rozpadu. Když cena opce klesá každý den o určitou částku, tak z toho lze odhadovat, jakou bude mít cena opce hodnotu po nějaké době. Když se začne théta zvyšovat, znamená to, že se začíná zvyšovat časový rozpad ceny opce.

Vega

Ukazatel vega měří změnu ceny opce vzhledem k volatilitě. Když změna volatility o 1 % změní hodnotu opce o 0,4 USD, pak to znamená, že vega se rovná 0,4.

Ukazatel ró měří vliv úrokové sazby na cenu opce. Je to nejméně důležitý ukazatel.

 

Opční řetězec

V každém okamžiku jsou vypsány opce s nejrůznější dobou expirace. Můžeme nakupovat opce s expirací týden, měsíc, několik měsíců, rok, několik let. Pro každou dobu expirace pak můžeme nakupovat opce s nejrůznější strike cenou. Ke každému podkladovému médiu tedy je k dispozici nespočet nejrůznějších opcí a investor si musí vybrat z celkové nabídky tu, která nejlépe vyhovuje jeho investičním záměrům.

 Čti více
Ilustrační obrázek

Nová vědecká studie upozorňuje na spojitost mezi umělými sladidly, mrtvicí a demencí

Chcete-li žít svůj život naplno jak v reklamě a současně omezit příjem tzv. rychlých cukrů čili jednoduchých sacharidů? Pak stojí za zvážení, zdali je požívání potravin obsahujících umělá sladidla, jako třeba sacharin či aspartam, tím dlouhodobě správným řešením.

Ilustrační foto

Majoritní akcionář Fortuny vzkázal akcionářům, že s nabídnutou cenou 98,69 Kč by měli být spokojení

Partner finanční skupiny Penta Marek Dospiva minoritním akcionářům vzkázal, že spekulativní očekávaní ženoucí akcie podstatně výše balancují na hranici iracionality.

Ilustrační foto

V prvním čtvrtletí se dařilo i majiteli Unipetrolu, PKN Orlen zvýšil zisk o 470 procent

Čistý zisk největší polské rafinérské společnosti PKN Orlen v prvním čtvrtletí vzrostl na 1,92 miliardy zlotých (12,2 miliardy Kč) z 337 milionů zlotých před rokem. To je nárůst o 470 procent.

Ilustrační foto

United Airlines připravila lákavé odškodnění pro pasažéry, kteří se vzdají letu

Americká letecká společnost United Airlines nabídne až 10.000 dolarů (přes 246.000 Kč) těm pasažérům, kteří se v případě přeplněného letu dobrovolně vzdají svých sedadel. Na některé lety bude také prodávat méně letenek.

George Soros koupil akcie malé technologické společnosti

Známý miliardář a investor George Soros nedávno koupil 8,2% podíl v technologické společnosti Sigma Design (SIGM) za 1,3 miliónů USD a naopak prodal podíl v Owl Rock Capital Partners za 80 miliónů USD.

Deutsche Bank zveřejnila výsledky za 1Q

Deutsche Bank AG vykázala za 1Q čistý zisk ve výši 575 mil. eur oproti 236 mil. eur za stejné období loňského roku.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.