Jiří Rusnok: Kurzový závazek můžeme opustit i jednorázově

13.07.2016 09:26 | fa ra | Diskuze

Dlouholetý guvernér České národní banky Miroslav Singer předal své žezlo k 1. červenci Jiřímu Rusnokovi, kterého čeká v čele ČNB řada nelehkých výzev - reakce na politickou situaci v EU, plánované ukončení kurzového závazku, implementace evropské legislativy i stále se rozšiřující pravomoci ČNB coby dohledového orgánu nad českým finančním a kapitálovým trhem.

Foto: ČNB

Jaké hlavní úkoly vidí nový guvernér pro své šestileté funkční období? Čeká nás prodloužení kurzového závazku? Může dojít na záporné úrokové sazby nebo snad i vrtulníkové peníze?

Mezi hlavní cíle patří podle guvernéra Rusnoka především zajištění peněžní a cenové stability. Měna by podle jeho slov měla mít svou hodnotu trvalou a předvídatelnou. Je třeba zajistit stabilní fungování finančního sektoru tak, aby nedocházelo k prudkým výkyvům ani v ekonomicky obtížných situacích, které ovlivňují pravidelně se opakující ekonomické cykly.

Dalšími úkoly ČNB jsou pak zajištění řádného peněžního oběhu a bezproblémové fungování mezibankovního platebního styku. ČNB je také bankou státu a rozsah těchto služeb se neustále zvyšuje, protože stát má zájem na zlepšení kontroly svého hospodaření. Po přijetí nezbytných legislativních úprav tak přejdou na banku povinnosti v oblasti vedení účtů např. pro zdravotní pojišťovny, různé příspěvkové organizace apod. ČNB také reprezentuje ČR v zahraničí a je součástí evropského systému centrálních bank. Zajištění bezproblémového plnění všech těchto činností je pak hlavní prioritou guvernéra Jiřího Rusnoka.

Neméně důležitou oblastí je pak dohled nad finančním trhem. Po zániku Komise pro cenné papíry přešly veškeré dohledové činnosti na ČNB, a ta je tak jednou z mála centrálních bank, která zajišťuje i tento segment. Zajištění stability finančního trhu je jedním z nejdůležitějších úkolů ČNB. Podle guvernéra Rusnoka lze náročnost agendy dohledu nad finančním trhem přirovnat k agendám finanční a měnové stability. Komplexnost a rozsah dohledové činnosti narůstá v souvislosti s legislativními úpravami a ČNB je připravena na ně reagovat. Od 1. července došlo k rozšíření Sekce dohledu nad finančním trhem o nový úsek, který se bude specializovat na drobné účastníky na finančním trhu. Nový úsek bude reflektovat především nutnost licencovat a následně kontrolovat např. poskytovatele spotřebitelských úvěrů, převezme však i dohled nad drobnými zprostředkovateli finančních a investičních služeb a ochranu spotřebitele.

 

V nejbližší době nedojde ke změně měnové politiky

Česká republika zažívá dlouhodobě uvolněnou měnovou politiku a ČNB stojí spíše na straně ekonomického růstu, což nám podle guvernéra Rusnoka umožňuje nízké inflační prostředí. Situace se prozatím vyvíjí v souladu s předchozími predikcemi a tak není důvod nijak zásadně měnit nastavenou měnovou politiku.

Inflační očekávání zůstávají i nadále nízká, přesto lze očekávat budoucí postupné zlepšení. Nedostatečný růst inflace v ČR je způsoben především vnějšími faktory. Dovozní ceny nejsou na úrovni, která by nám vyhovovala, ale to jsou parametry, které nedovedeme dostatečně ovlivnit.

Naopak je ale možné spatřovat pozitivní údaje v oblasti domácích poptávkových a nákladových inflačních tlaků. Žádné napětí na domácím trhu není patrné, nelze mluvit o žádném přehřívání ekonomiky a ani rekordně nízká nezaměstnanost prozatím nevyvolává žádné inflační tlaky, na které by bylo nutné reagovat.

Nedojde-li však k žádnému externímu šoku, jsme na dobré cestě k dosažení inflačního cíle a následné úpravě měnové politiky.

 

Ekonomika EU se zlepšuje, ale měnová politika nedokáže vyřešit vše

ČNB vnímá podle guvernéra Rusnoka ekonomickou situaci v Evropě za zlepšující se, ačkoliv se nejedná o zlepšení napříč celou EU. Na jedné straně můžeme vidět státy, které se s předchozí ekonomickou krizí vyrovnaly bez problémů a na druhé straně jsou státy, které jsou v podstatě na začátku rekonvalescence. Nicméně situaci v Evropě lze celkově vnímat pozitivně.

Měnovou politikou lze koupit čas na řešení aktuálních problémů, ale rozhodně nemůže být vnímána jako nástroj, který bude garantem trvalého ekonomického růstu. V porovnání s ostatními zeměmi EU si vede ČR poměrně slušně, a pokud se nevyskytnou nějaké strukturální problémy, které v tuto chvíli nelze předpokládat, nemělo by dojít ke změně politiky ani dlouhodobé strategie pro ukončení kurzového závazku.

 

Evropské bankovnictví není v dobré kondici, českým bankám ale žádná nákaza bezprostředně nehrozí

Evropské bankovnictví není podle Jiřího Rusnoka v dobré kondici a je třeba počítat s riziky, která jsou s tím spojená. Některé země navíc nepřistoupily k reformám, což je ekonomicky náročné a někdy legislativně i zcela nemožné. Jmenujme např. Itálii, jejíž zadlužení se pohybuje kolem 130 % vůči HDP a před krizí to mohlo být kolem sta procent. Tyto dluhy dlouhá léta financovaly italské banky a to se samozřejmě projevilo na jejich bilanci. Díky legislativnímu procesu ECB, která dozoruje banky v eurozóně, vzniká tlak na to, aby problémy bank nepřecházely na daňové poplatníky. To je ale v některých případech problém a uzdravení italských bank si vyžádá mnoho úsilí.

Naopak české bankovnictví lze v tomto ohledu vnímat jako stabilní. Bankovnictví v ČR je i přes propojenost se zahraničím poměrně izolované na "samostatném ostrově" a banky nemají žádné zásadní expozice v rizikových instrumentech nebo teritoriích. V ČR nepozorujeme zvýšené riziko nákazy, ale rozhodně to neznamená, že je možné v dohledu nad finančním trhem polevit.

 

Kurzový závazek a depreciace české koruny

Podle guvernéra Jiřího Rusnoka je v ČR zbytečně démonizována depreciace české koruny, ačkoliv se jedná řádově o 7 procent. Kurzový závazek, kterým ČNB drží uměle českou korunu levnější vůči euru, považuje za jeden z výjimečných nástrojů měnové politiky, který lze u malé otevřené ekonomiky, jakou ta česká je, použít. Nemělo by se však jednat o trvalý stav. Snížení hodnoty měny nemusí být vždy na škodu. Dramatický pokles britské libry až o dvanáct procent považuje guvernér za jistou šanci pro Velkou Británii, která naopak může britské ekonomice pomoci.

Jiří Rusnok se nedomnívá, že by za současné situace a předpokládaného vývoje v tuzemsku i v zahraničí, bylo nutné přistupovat v budoucnu k dalšímu razantnímu oslabení české koruny třeba až k úrovni 30 Kč za euro. Česká ekonomika je na rozdíl od zahraničí poměrně slušně orientovaná na domácí spotřebu, což by jí mělo uchránit od dramatických turbulencí v zahraničí. K teoretickému dalšímu řízenému oslabení české koruny by mohlo dojít pouze za extrémní situace, kterou v tuto chvíli nelze předpokládat ani předvídat.

Politické vlivy na rozhodování o další měnové politice Jiří Rusnok nepociťuje. ČNB je v tomto směru značně autonomní a použití kurzového závazku je dočasné a bylo použito za zcela specifické situaci.

Ideálním způsobem, jak opustit kurzový závazek, by pro ČNB bylo jednorázovou formou. Postupné opouštění závazku by mohlo teoreticky proběhnout také. Podle guvernéra Jiřího Rusnoka je však tento způsob méně pravděpodobný. O případné strategii ukončení tohoto nástroje měnové politiky se však bude rozhodovat, až nadejde ten správný okamžik a v tuto chvíli jsou na stole všechny možnosti.

Další nástroje pro uvolnění měnové politiky, jakými jsou např. záporné úrokové sazby nebo kvantitativní uvolňování, nejsou v našich podmínkách příliš použitelné. Vzhledem k likvidní přesycenosti českého finančního trhu nelze jít ve stopách ECB a tisknout peníze. Nicméně vyloučit použití záporných úrokových sazeb nelze a za jistých okolností (např. při zvýšení úrokového diferenciálu mezi ČR a EU) by tento nástroj mohl být použit.

 

Přijetí eura ano nebo ne?

Vstup do eurozóny je podle Jiřího Rusnoka výsostně politickým rozhodnutím. Neexistují žádné vzorečky či modely, podle kterých lze říci, že je možné opustit domácí měnu a přijmout euro. ČNB je v tomto ohledu jakýmsi poradním orgánem vlády a může pouze vládě říkat svůj názor, představit analýzy, ale samotné rozhodnutí je pak čistě politické. V tuto chvíli se ČNB přiklání k tomu, že není potřeba stanovovat žádné konkrétní datum pro přijetí eura a je možné, že stejný názor bude předkládat vládě i příště.

České veřejné mínění je prozatím nakloněno spíše zachování vlastní měny a podle názoru Jiřího Rusnoka lze očekávat, že politici tento názor budou i nadále reflektovat. Vstup do eurozóny tak podle něj v nejbližších letech realizován nebude.

Vlastní měna dává možnost pružněji reagovat, je to však také obrovský závazek. Proto je nutné věnovat pečlivou pozornost finanční stabilitě, obzvláště v tak otevřené ekonomice, jakou je ta česká a udržení finanční stability považuje Jiří Rusnok za klíčový úkol pro své působení v pozici guvernéra ČNB.

 

Zdroj:ČNB, Redakce
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační foto

Sázkaři mají jasno: ČNB ukončí devizové intervence 29. června

Bookmakeři sázkové společnosti Fortuna očekávají, že Česká národní banka (ČNB) ukončí devizové intervence na svém měnovém jednání 29. června. Na tuto příležitost je kurz 1,7:1. K této možnosti se přiklání i 40 procent sázkařů.

Ilustrační foto

Euro by si své zisky dnes mohlo udržet

Dnes nás čekají pouze data z amerického trhu nemovitostí. Prodeje stávajících nemovitostí zřejmě v únoru zkorigují své mimořádné lednové výsledky a ve srovnání s minulým měsícem o 1 % poklesnou. V eurozóně i v regionu bude dnes kalendář ekonomických událostí prázdný.

Ilustrační foto

Dluh Česka vůči zahraničí loni meziročně vzrostl o přibližně deset procent na 3,528 bilionu korun

Dluh Česka vůči zahraničí loni meziročně vzrostl o 332 miliard. Odpovídal tak 74,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), který představuje celkový výkon tuzemské ekonomiky.

Ilustrační foto

Forwardové kurzy koruny opět posilují

Dnešek by měl být na trzích klidný, kalendář makroekonomických údajů je poloprázdný. Kurz eura vůči dolaru může reagovat na večerní vystoupení zástupců Fedu. Koruna zůstává přikovaná k úrovni kurzového závazku. Forwardové kurzy ale výrazně posílily po včerejším vyjádření prezidenta Zemana, který naznačil brzké opuštění kurzového závazku.

Ilustrační foto

Miloš Zeman: Ukončení kurzového závazku se očekává v prvním pololetí letošního roku a není vyloučeno, že možná dříve, než se nadějeme

Česká národní banka (ČNB) by mohla ukončit intervence proti posilování koruny dříve než v půlce letošního roku, o které zatím hovoří členové bankovní rady.

Erste Group: Hospodářský růst v regionu střední a východní Evropy zrychlí letos na 3,3 procenta

Hospodářský růst v regionu střední a východní Evropy zrychlí letos na 3,3 procenta v porovnání se třemi procenty loni.Čti více
Ilustrační obrázek

DAX: technická analýza 23.3.2017

V případě DAX pozorujeme v posledních týdnech velice podobný příběh jako u amerického S&P. I zde došlo k prudké korekci a k propadu zpět pod svou rezistenci. Indikátory nejsou naladěny pro další dny zrovna pozitivně. S jednou výjimkou. SMI se nachází již blízko úrovní, z kterých následně zahajoval nárůst. Prostor pro další oslabování je tak omezený.

D. Nouyová připustila možnost uzavření některých bank

V případě, že některé banky v eurozóně nebudou ekonomicky životaschopné, budou muset být zřejmě uzavřeny, tvrdí šéfka bankovního dohledu Evropské centrální banky (ECB) Daniele Nouyová.

Dolaroví medvědi se opět vynořili z divočiny

Hodnota amerického dolaru se včera propadla na nejnižší úroveň od listopadu, což poukazuje na narůstající pesimismus investorů k obchodování dolaru vůči euru a jenu.

Vienna Insurance Group představila předběžné výsledky za rok 2016

Pojišťovna Vienna Insurance Group představila předběžné výsledky za rok 2016 a návrh dividendy. Zisk před zdaněním dosáhnul 406,7 mil. EUR, mírně tak překonal výhled i odhady.

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens dnes před otevřením trhu oznámil výsledky hospodaření

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens dnes před otevřením trhu oznámil výsledky hospodaření za 4Q 2016, resp. celý rok 2016.

Ilustrační obrázek

Akcie ve Spojených státech uzavřely smíšeně

Akcie ve Spojených státech uzavřely smíšeně. Investoři se zaměřili na problémy amerického prezidenta Donalda Trumpa s prosazením zákona o zdravotní péči a obávají se, že podobným překážkám bude čelit i slibované snížení daní.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.