Nová a efektivnější Saúdská Arábie bude pro Rusko složitým partnerem

11.07.2016 16:19 | V Z | Diskuze

Saúdská Arábie a Rusko sledují podobné cíle – diverzifikaci a modernizaci ekonomiky. Budoucí spolupráce obou zemí však pravděpodobně bude složitá, dokud nenaleznou cestu k překonání konkurenčních zájmů na globálních energetických trzích, píše nezávislý analytický server Russia Direct.

Foto: Photo RNW.org

 

V uplynulých měsících došlo k dramatickým změnám v nejvyšších patrech saúdských elit s významnými následky pro saúdskoarabskou zahraniční politiku na Blízkém východě a budoucí směřování globálních energetických trhů.

Např. dlouholetého ministra ropy a přírodních zdrojů Aliho al-Naimiho, který sloužil za vlády tří králů, nahradil někdejší ředitel státem vlastněného energetického gigantu Saudi Aramco Khalid al-Falih. Změny ve vedení saúdskoarabského ropného průmyslu jsou přitom velmi významné, protože k nim dochází na pozadí nově představeného ambiciózního plánu ekonomických reforem představeného princem Mohammadem bin Salmánem, nazvaného Vision 2030. Cílem reforem je transformovat Saúdskoarabské království na diverzifikovanou ekonomiku, investiční velmoc a globální obchodní a logistický uzel.

Saúdské Arábii, dlouho považované za byzantskou gerontokracii, nyní stále více vládne třicetiletý korunní princ. Princ Mohammad bin Salmán, který je saúdskoarabským ministrem obrany a předsedou Rady pro ekonomické a rozvojové záležitosti s výrazným vlivem na ropný průmysl, je stoupající hvězdou saúdskoarabské politiky.

Od smrti krále Abdulláha v lednu 2015 Saúdská Arábie pod vedením prince Mohammad bin Salmána zahájila množství kroků, které naznačují další budoucí změny. Rijád zahájil vojenskou operaci v Jemenu proti Hútíům, kteří sesadili prezidenta Hadiho. Saúdská Arábie se rovněž podílela na koordinované snaze producentů ropy o omezení těžby, avšak o dva měsíce později od projektu odstoupila.

Saúdskoarabská rozpočtová krize

Situaci navíc komplikuje skutečnost, že Saúdská Arábie v současnosti čelí rozpočtové krizi. Od poloviny roku 2014 do začátku roku 2015 cena ropy poklesla o více než 50 %. Tento propad více či méně poznamenal většinu zemí, jejichž ekonomika závisí na ropě. Ačkoliv je Saúdská Arábie druhým největším producentem ropy na světě, její rozpočtový deficit v roce 2015 vzrostl o závratných 15 % (98 miliard dolarů). Pokud by cena ropy na trhu zůstala dlouhodobě nízká, Rijádu za tři až čtyři roky dojdou peníze.

Saúdské úřady odhadují schodek rozpočtu v roce 2016 na 87 miliard dolarů a rozhodly se privatizovat některé podniky, aby zabránily volatilitě na trhu a sociálnímu neklidu. Kromě přiblížení cen energií a služeb pro domácnosti nepodporované tržní úrovni plán zahrnuje i otevření saúdského zdravotnictví, vzdělávacího systému a armády zahraničním investicím. Saudská Arábie rovněž na konci roku 2016 či na začátku příštího roku plánuje zavést první nenáboženskou daň – daň z přidané hodnoty. Z DPH však bude vyjmuto základní zboží, jako je chléb, mléko či voda. Krátce poté by mohla následovat „daň z hříchu“ na tabákové výrobky a slazené nápoje.

Nová vláda Mohammada bin Salmána hodlá zajít ještě dále a chce prodat pětiprocentní podíl ve státní ropné společnosti Saudi Aramco, která je saúdskoarabskou vlajkovou lodí a generuje tři čtvrtiny státních příjmů a 45 % saúdskoarabského HDP. Odborníci z ropného průmyslu odhadují, že v rámci primárního úpisu akcií bude nabídnuto až 5% akcií Saudi Aramco a výnos dosáhne 20 až 30 miliard dolarů.

Spolu s rozhodnutím o částečné privatizaci Saudi Aramco Rijád oznámil plán vytvořit obrovský investiční fond v hodnotě 2 biliony dolarů, jehož cílem bude diverzifikovat saúdskoarabskou ekonomiku a snížit její závislost na ropě. O zdroji financování tohoto dalekosáhlého projektu nejsou k dispozici prakticky žádné informace, avšak je pravděpodobné, že jeho rozsah nakonec bude mnohem menší, protože zmiňované 2 biliony dolarů by odpovídaly celkové hodnotě saúdskoarabských ropných nalezišť, které vláda rozhodně nemá zájem prodat.

Obecně vzato nelze všechno, co zazní z úst čelních představitelů saúdskoarabské vlády, brát vážně, protože v zemi probíhá souboj o nejvyšší mocenský post. Mohammad bin Salmán dělá, co může, aby si udržel kontrolu nad co nejvíce oblastmi života v Saúdské Arábii.

Při sílících spekulacích o chřadnoucím zdraví krále Salmána si princ Mohammad bin Salmán dokázal získat, možná dočasně, nebývalý politický vliv. Na jeho postavení v očích veřejnosti přitom měly nemalý vliv jeho výzvy k reformě na ropě závislé ekonomiky.

Reforma přitom nebude snadným úkolem. I Mezinárodní měnový fond předpokládá, že ropa bude nadále tvořit téměř 40 % saúdskoarabského HDP. Obrovské zásoby černého zlata činí z království nejlukrativnější místo pro produkci ropy na světě. Saúdská Arábie disponuje 261,1 miliardami barelů vytěžitelné ropy (18 % celkových světových zásob), tj. zásobami na více než 60 let. S výrobními náklady pohybujícími se mezi 7 a 10 dolary za barel tak Saúdská Arábie zůstane klíčovým hráčem na ropném trhu a vůdčí silou skupiny OPEC.

Ropné zdroje v Saúdské Arábii jsou natolik bohaté, že si země může dovolit nechat ležet ladem půl milionů barelů denně v neutrální zóně mezi Saúdskou Arábií a Kuvajtem. Neutrální zónu tvoří ropné pole Chafji, které bylo již přede dvěma lety dočasně uzavřeno kvůli údajnému neplnění saúdskoarabských požadavků na životní prostředí, a ropné pole Wafra, které je mimo provoz od března 2015 kvůli provozním komplikacím. Rozhodnutí o znovuobnovení provozu závisí na saúdském králi a kuvajtském emírovi. V současnosti mu však nepřejí ani podmínky na trhu.

Bez ohledu na současné spory je Saúdská Arábie druhým největším producentem ropy na světě. V roce 2015 průměrný výkon dosahoval 10,2 milionů barelů za den. Vzhledem k tomu, že disponuje rezervní dodatečnou kapacitou ve výši 2 miliony barelů denně, mohla by se katapultovat na první pozici, kdykoli by chtěla. Prozatím však Saúdové zastávají politiku nestlačování cen pod komfortní úroveň (která je však výrazně nižší než u jiných zemí vyvážejících ropu). S 18 % světových ropných zásob a 13 % podílu na dodávkách na světové trhy může Saúdská Arábie kdykoli v budoucnosti podniknout neočekávané kroky k zajištění své pozice na trhu.

Jak kroky Saúdské Arábie ovlivní Rusko?

Je těžké najít oblast, v níž by se Rusko a Saúdská Arábie mohly potenciálně stát přirozenými spojenci. V ropném průmyslu spolu dlouhodobě soupeří o globální prvenství. Navzdory spekulacím o možném prodeji ruského raketového systému do Rijádu prozatím Saúdská Arábie nakupuje zbraně prakticky výhradně od Západu. Co se týče zahraniční politiky, vnímá Rijád ruskou podporu současného syrského režimu  a údajné sbližování s Íránem v otázkách Blízkého východu velmi negativně.

Jednu věc však obě země mají společnou – neochotu připustit významné změny stávajícího stavu. Oběma státům plynou významné příjmy z energetiky a ropy a nemají proto zájem snižovat závislost světa na ropě jakožto palivu. Pokud konflikty v Sýrii a Jemenu skončí tak, že se ani jedna ze stran nebude cítit vytlačena ze hry, lze předpokládat podobný scénář i v politických záležitostech.

Okamžitě po jmenování nového vedení saúdskoarabského ministerstva ropy a nerostných zdrojů se začaly objevovat spekulace, že Saudi Aramco zvýší v roce 2016 produkci, živené komentáři ředitele firmy Amina Nassera. Avšak navzdory četnosti názorů o nevyhnutelnosti nárůstu těžby v roce 2016 saúdskoarabské úřady, zdá se, hodlají nadále zachovávat status quo. Al-Falih v červnu uvedl, že Rijál bude raději dlouhodobě bojovat o globální tržní podíl, než aby se nechal zatáhnout do malicherných cenových válek.

Smířlivý tón saúdských představitelů může být částečně výsledkem snahy o změnu vnímání na trhu, protože napětí mezi Saúdskou Arábií a Íránem v žádném případě nepolevuje. Je však všeobecně známo, že Saúdská Arábie považuje cenové pásmo okolo 50 dolarů za barel za přijatelné. To by mohlo být dobrou zprávou pro producenty ropy po celém světě, především pro americký průmysl ropy z břidlic, který výrazně závisí na saúdskoarabské cenové politice a v uplynulých dvou letech byl nucen vyrábět ropu se ztrátami.

Kroky saúdskoarabské vlády by mělo pozorně sledovat i Rusko, protože veškerou koordinaci cen ropy mezi hlavními světovými producenty znemožnilo především odmítnutí kvót OPECu ze strany Rijádu v prosinci 2014, stejně jako skutečnost, že Saúdská Arábie v květnu 2016 opustila jednání v Dauhá.

Rusko se přitom prostředí nízkých cen přizpůsobilo. Míra inflace v Rusku v roce 2016 podle očekávání dosáhne 6 %, v porovnání s dvoucifernými hodnotami vykázanými vloni. Míra nezaměstnanosti vyvrcholila na konci roku 2015 a nyní dosahuje 5,7 %. To znamená, že se ruská vláda dosáhala vyhnout krizi podobné té z let 2008 a 2009 (kdy nezaměstnanost vzrostla na 8-9 %). Od poloviny roku 2014 ruský zahraniční dluh vzrostl o téměř 30 % a v dubnu 2016 dosahoval celkově 516 miliard dolarů-

Navzdory částečným úspěchům snah o ekonomickou stabilizaci tak rusko nadále čelí velkým problémům, především pokračující recesi, omezenému přístupu ke středně- a dlouhodobému financování, velmi vysoké základní úrokové sazbě centrální banky a špatným podmínkám na trhu s půjčkami pro domácnosti.

Pokud chce Rusko zmírnit vliv výkyvů na trhu s ropou, mělo by zaujímat vstřícný postoj a spolupracovat, podobně jako Saudská Arábie. Tím by vytvořilo podmínky pro transformaci kriticky ohrožených segmentů své ekonomiky. Pokud by Rusko chtělo oživit ekonomický růst, muselo by zavést několik dlouho odkládaných reforem, jako je např. zvýšení věku odchodu do důchodu, privatizace státních firem (včetně Rosneftu) a zlepšení zoufale zaostalé infrastruktury v celé zemi. Tyto kroky by mohly a měly být podniknuty bez ohledu na současné i budoucí sankce.

Cíle Moskvy a Rijádu jsou v této oblasti shodné, protože obě země se snaží zbavit své závislosti na přírodních zdrojích. Obě usilují o vybudování nové, moderní a diverzifikované ekonomiky schopné čelit výzvám 21. století.

Soužití obou zemí na energetickém trhu přitom nebude možné bez konfliktů. Ve světle návratu Íránu na ropné trhy se Saúdská Arábie pravděpodobně rozhodne pro agresivnější přístup k tradičním ruským trhům v Evropě. V červnu 2016 již společnost Saudi Aramco podepsala dlouhodobou smlouvu o dodávkách ropy největší polské ropné společnosti. Polsko přitom bylo tradičně doménou ruských dodavatelů. Rusko se tak možná bude muset přizpůsobit tradiční rivalitě mezi Sunnity a Šíity.

Achillova pata saúdsko-ruské spolupráce však nadále leží v oblasti politiky. Rychlý vzestup prince Mohammada bin Salmána naznačuje narůstající razanci Saúdské Arábie v politických záležitostech. Konflikty v Sýrii a Jemenu by měly skončit způsobem, který alespoň částečně uchlácholí obavy Rijádu a tak zamezí saúdsko-iránskému konfliktu. Při tomto vývoji by neměly ani žádné strukturální či generační změny v Saúdské Arábii eskalovat ve zvýšení napětí či zhoršení vztahů s Ruskem.

Zdroj:russia-direct
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační foto

Státní pojišťovna EGAP pojistí výstavbu závodu na výrobu plastů v ruském Ivanovu

Dodavatelem je český Unistav Construction. Hodnota smlouvy o vývozu činí přibližně 3,5 miliardy korun. Pro EGAP jde o největší pojištěný obchodní případ do Ruska za poslední roky.

Trhy ožily v reakci na Trumpův příslib daňových škrtů

Trhům dnes dodala sílu slova Donalda Trumpa, který přislíbil, že již zanedlouho v USA dojde k masivním daňovým škrtům.

Sociální demokraté chtějí zprávu o provedené kontrole korunových dluhopisů

ČSSD žádá, aby daňová správa zveřejnila informace o provedených kontrolách emisí dluhopisů v nominální hodnotě jedné koruny, které firmy vydávaly v roce 2012.

Obava z recese donutí republikány protlačit návrh zákona o daních

ývalý guvernér Fed, Lawrence Lindsey, se domnívá, že je třeba nastartovaný kapitál dále budovat, jinak hrozí recese.

Trump inicioval vyšetřování ohledně importované oceli

Americký prezident Donald Trump dnes nařídil vyšetřování, které má zjistit, zda dovoz oceli z Číny a dalších zemí neohrožuje národní bezpečnost Spojených států.

Světová banka se bude dále zaměřovat na klimatické změny nehledě na postoj Trumpovy vlády

Panující nejistota okolo toho, jaký postoj ke globálním klimatickým změnám zaujme Trumpova vláda, nezmění fakt, že se Světová banka nadále hodlá zaměřovat na problematiku klimatických změn. Uvedl to dnes prezident této banky, Jim Yong Kim.Čti více

Forex analytici ze Societe Generale zveřejňují svou prognózu pro pár EUR/USD

Forex analytici ze Societe Generale se domnívají, že by na páru EUR/USD mělo dojít k opětovnému otestování úrovně 1,08/1,0860.

OPEC výbor podpořil prodloužení stávající dohody o těžbě

Společný technický výbor Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a několika nečlenských zemí dnes doporučil prodloužit dohodu o omezení produkce i na druhé pololetí tohoto roku.

Počet aktivních vrtů v USA v uplynulém týdnu rostl

Počet aktivních vrtů ve Spojených státech rostl již 14. týdnem v řadě.

Analytici z Jefferies doporučují nakoupit akcie Rio Tinto při poklesu

Akcie společnosti Rio Tinto Plc (RIO) jsou momentálně cirka 15 % pod svým únorovým maximem, což analytici z Jefferies označují za vhodnou příležitost k jejich zakoupení.

Forex analytici Credit Agricole se vyjádřili k relativní síle CAD

Forex analytici z Credit Agricole soudí, že kanadský dolar dále oslabí vůči dolaru americkému, zatímco na některých jiných párech CAD naopak posílí.

Forex analytici odhadují chování páru EUR/USD okolo voleb ve Francii

Forex analytici z BTMU odhadují, jak by se mohl zachovat pár EUR/USD v souvislosti s nedělním prvním kolem prezidentských voleb ve Francii.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.