Ratingové agentury

09.11.2015 20:02 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Ratingové agentury poskytují individuálním a institucionálním investorům informace, které jim pomáhají s rozhodováním do které investice vstoupit. Rating je ohodnocení rizikovosti emitovaných dluhopisů a týká se to jak státních dluhopisů, podnikových dluhopisů, hypotečních dluhopisů a v podstatě úplně všech cenných papírů s konstantním příjmem ve formě úroků.

V globálním světě, kdy má investor možnost nakoupit nejrůznější dluhopisy, od státních až po korporátní ze všech zemí světa, není jednoduché pro každého investora shromáždit všechny potřebné informace pro rozhodnutí o nákupu, či prodeji takového cenného papíru. Pro odhad toho, jak je riziková investice slouží ohodnocení od některé renomované ratingové agentury.

Ratingové agentury oceňují jednotlivé cenné papíry a pak jim přiřazují známku, která ohodnocuje míru rizika plynoucí z vlastnictví tohoto cenného papíru. Tyto agentury mají k dispozici analytické týmy, které ohodnocují jednotlivé cenné papíry z hlediska historického vývoje, kreditibility, odhadu budoucího vývoje a dalších analytických dat. Po provedené analýze je pak každý cenný papír zařazen do některé z kategorií, které dávají investorům zjednodušené hodnocení podobně, jako je tomu u známek ve škole.

Mezi nejznámější ratingové agentury patří Fitch Ratings, Moody´s Investors Service s Standard and Poor´s. Tyto celosvětově působící agentury jsou největšími ratingovými společnostmi a jsou natolik silné, že jim nedělá potíže ohodnocovat i celé státy, což se při zhoršování ratingu obvykle nesetkává s porozuměním postižených států.

 

Fitch Ratings

John Knowles Fitch založil Fitch Publishing Company v roce 1913. Fitch publikoval finanční statistiku pro potřeby investorů ve svých publikacích „The Fitch Stock and Bond Manual“ a „The Fitch Bond Book." V roce 1924 zavedl Fitch ohodnocení investic stupnicí od „AAA“ po „D“, což se v průběhu času stalo průmyslovým standardem pro hodnocení rizikovosti investic. V roce 1997 se agentura sloučila s londýnskou společností IBCA, dcerou francouzské Fimalac, S.A. Toto spojení mělo za cíl vstoupit na celosvětový trh. V roce 2000 Fitch zakoupil ještě Thomson BankWatch a Duff & Phelps Credit Ratings Co. Od roku 2004 začala agentura Fitch pokrývat ohodnocení rizika plynoucího ze způsobu řízení společnosti. Z tím účelem zakoupila kanadskou společnost Algorithmics a zřídila divizi Fitch Solutions a Fitch Training.

 

Moody´s Investors Service

John Moody and Company publikoval první „Moody's Manual“ v roce 1900. V publikaci byly uvedeny základní statistické údaje a informace o akciích a dluhopisech nejrůznějších společností. Od roku 1903 do pádu trhu v roce 1907 se stal „Moody's Manual“ celostátně známou publikací. V roce 1909 začal Moody uveřejňovat publikaci „Moody's Analyses of Railroad Investments“ (Moodyho analýzy železničních investic) ve které byly součástí hodnocení společností také informace o hodnotě jejich cenných papírů. Tuto myšlenku pak rozpracoval a v roce 1914 vytvořil Moody's Investors Service, která v následujících 10 letech poskytovala ohodnocení takřka všech státních dluhopisů. Od roku 1970 začala agentura Moody´s ohodnocovat i komerční dluhopisy a bankovní depozity. Stala se tak plnohodnotnou ratingovou agenturou, jak ji chápeme z dnešního pohledu.

 

Standard & Poor's

„Historii železnic a lodních kanálů ve Spojených státech“ (History of Railroads and Canals in the United States) poprvé publikoval Henry Varnum Poor v roce 1860. Byl to předchůdce analýzy cenných papírů z toho, jak ji známe v následujícím století. Společnost Standard Statistics vznikla v roce 1906, kdy poprvé publikovala ratingy korporátních dluhopisů, státních dluhopisů a municipálních dluhopisů. Ke sloučení Standard Statistics s Poor's Publishing došlo v roce 1941 a od té doby se společnost jmenuje Standard and Poor's Corporation. V roce 1966 koupila Standard and Poor´s Corporation společ ost The McGraw-Hill Companies. Společnost Standard and Poor's se stala známou především díky svému akciovému indexu S&P 500 a dalšími indexy pokrývajícími jak jednotlivé sektory, tak regiony. Tyto indexy se staly celosvětově sledovanými vodítky pro investiční rozhodování a indikátory fáze ekonomického cyklu USA.

 

Mezinárodní organizace ratingových agentur

(Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, NRSRO)

Od roku 1970 začaly ratingové agentury procházet změnami. Týkalo se to, jak překvapivé, především financování. V té době si investoři objednávali publikace ratingových agentur, ve kterých se dozvěděli požadované informace o ohodnocení jednotlivých cenných papírů. Součástí platby nebylo vytváření analýz a průzkumů, protože ty tvořily obvyklý způsob posuzování příslušných cenných papírů. Nicméně ratingové agentury si začaly uvědomovat, že zařazení cenných papírů do hodnocení výrazně zvyšuje, či snižuje hodnotu příslušné společnosti a to má vliv na příliv, nebo odliv investičního kapitálu. Nárůst ohodnocovaných cenných papírů a rostoucí složitost analýz vedla k tomu, že si ratingové agentury začaly účtovat poplatky za provedení ohodnocení a analýz. Týkalo se to především společností, které vstupovaly na burzu.

V roce 1975 se finanční instituce jako jsou komerční banky, brokeři na akciových burzách a další finanční instituce začali domáhat toho, aby Komise pro cenné papíry USA (Securities and Exchange Commission, SEC) snížila nároky na kapitálovou přiměřenost. Za tím účele vznikla Mezinárodní organizace ratingových agentur a společnosti, které dosáhly příznivého hodnocení od jedné, nebo více ratingových společností organizovaných v NRSRO mohly podnikat s nižší kapitálovou přiměřeností, než vyžadovala dřívější pravidla SEC. Nárůst velikosti trhu s cennými papíry a zvýšený dohled centrálních orgánů vedl k rozvoji průmyslu ratingového ohodnocování.

 

Rating států

Jednotlivé státy publikují své státní dluhopisy. Tyto dluhopisy jsou ohodnocovány ratingovými agenturami z hlediska důvěryhodnosti, s jakou budou státy schopné dostát svým závazkům. Do ohodnocení je také započítána fáze ekonomického cyklu a další ekonomické údaje, jako je například velikost veřejných a individuálních investic, velikost domácích a zahraničních investic, transparence kapitálového trhu, velikost devizových rezerv atd.

Hodnotí se také politická stabilita, úroveň ekonomické stability v období politických změn atd. Institucionální investoři se rozhodují podle úrovně a důvěryhodnosti investiční atmosféry v příslušné zemi. Rating ohodnocující stát je důležitým vodítkem z hlediska investičního plánování v příslušném státě.

 

Rating cenných papírů

Ohodnocování cenných papírů patří mezi základní činnosti ratingových agentur. Ohodnocení roztřídí dluhopisy do jednotlivých investičních skupin od nízko rizikových po vysoce rizikové a spekulativní. Investoři se mohou těmito ohodnoceními řídit a vzít do úvahy, jak krátkodobé hodnocení, tak hodnocení z hlediska historického vývoje. Pohled na rating je rychlejší a obvykle také přesnější, než vlastní analýza.

Práce ratingových agentur je občas podrobována kritice. Například během finanční krize v roce 2008 se nepovedlo ratingovým agenturám zachytit narůstající obtíže a nesprávné odhodnocování balíků hypotečních dluhopisů pak vedlo k celosvětové finanční krizi. Také jednotlivé státy při snižování svého ratingu obvykle protestují proti údajné zaujatosti.

Pokud se však investoři nespoléhají pouze a jeden zdroj ohodnocení a vezmou v úvahu větší počet ratingových agentur, obvykle si dokáží na základě publikovaných údajů udělat dobrý úsudek.

 

Závěr

Investoři mohou používat údaje od jednotlivých ratingových agentur, nebo od více zdrojů. Od ratingových agentur se očekává, že budou poskytovat objektivní informace založené na správných analytických metodách a statistických údajích. Od emitentů cenných papírů se očekává, že budou splňovat požadavky a pravidla daná regulačními orgány jednotlivých států. Ratingové agentury pak musí prověřit, zda nové společnosti dodržely tato pravidla.

Znalost historie vývoje ratingových agentur a znalost metodologie ohodnocování dává investorům ze zpětného pohledu možnost ohodnotit, jaká je kvalita sledované ratingové agentury. Sledování většího počtu ratingů pak dává investorům důvěru v zařazení sledovaného cenného papíru do jednotlivých rizikových tříd.

Investoři na základě této znalosti mohou kvalifikovaně rozhodnout, jaké je riziko investice do cenného papíru a zda je riziko přiměřené zvolené investiční strategii.

 

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační foto

Investice do komodit: Kakao

23.02.2017 11:13 | Diskuze

Na kterých burzách je možné obchodovat futures na kakao, co ovlivňuje jeho cenu na světových trzích a kdo jsou dnes největší hráči na trhu s čokoládou?

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (6) – Nákupní podmínky a obchodní funkce

20.02.2017 11:18 | Diskuze

V předchozím díle jsme si nadeklarovali a vypočítali několik základních proměnných. Nyní se vrhneme na vlastní specifikaci nákupních podmínek a vložení obchodní funkce.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (5) – Deklarace a výpočet proměnných

14.02.2017 15:44 | Diskuze

V předchozím díle jsme si stanovili zadání pro tvorbu AOS, a tak nic nebrání začátku programování. Nejprve se zaměříme na deklaraci a výpočet proměnných.

Tvorba vlastního AOS (4) – Struktura programu

08.02.2017 15:39 | Diskuze

V tomto díle se podíváme na strukturu programu a také si nadefinujeme ukázkové zadání obchodní strategie, kterou budeme následně programovat.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (3) – Základy programovacího jazyka MQL4

02.02.2017 15:56 | Diskuze

V dnešním díle si projdeme úplné základy programovacího jazyka MQL4, jež jsou nezbytné k budoucímu programování vlastních obchodních strategií.

Tvorba vlastního AOS (2) – Seznámení s MetaEditorem

27.01.2017 15:58 | Diskuze

V dnešním díle se seznámíme s editorem pro tvorbu obchodních strategií v prostředí platformy MetaTrader 4 a vytvoříme nový soubor pro účely následného naprogramování vlastního automatického obchodního systému (AOS).Čti více

Cena ropy dnes mírně oslabuje v reakci na růst zásob v USA

Ceny ropy na světových trzích v závěru týdne mírně klesají a zůstávají v úzkém rozpětí. Trh oslabil pokračující nárůst ropných zásob na americkém trhu, přestože řada světových producentů omezuje těžbu.

Podle Barclays zažije ropa ve druhém pololetí návrat silné nabídky

Britská banka Barclays snížila svou předpověď ceny ropy brent na rok 2018 o deset dolarů za barel na 67 dolarů.

Ilustrační obrázek

Člen představenstva Microsoftu firemním akciím nevěří? S ním spojený hedge fond prodal akcie za miliardu dolarů

Mason Morfit je členem představenstva společnosti Microsoft a zároveň jedním ze třech hlavních manažerů investiční skupiny ValueAct Capital. Ta se, obdobně jako zakladatel Bill Gates, uchýlila k výrazným prodejům akcií Microsoft.

Goldman Sachs: Světové zásoby ropy budou nadále klesat

Analytici z Goldman Sachs uvedli, že zatímco se očekává nárůst zásob crude v USA, globální ropný trh naznačuje, že dojde poklesu světových zásob ropy.

Cena ropy dnes šla nahoru, jelikož americké zásoby se překvapivě ztenčily

Ceny ropy dnes rostly, příčinou jsou překvapivé zprávy o poklesu amerických zásob.

Akcie Uranium Energy přechodně posílily v reakci na dobrou zprávu o lithiu

Akcie Uranium Energy dnes výrazně přechodně posílily o cirka 10 procent v reakci na dobrou zprávu, týkající se lithia v Kolumbově pánvi (Columbus Basin) v Nevadě.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.